Cenník odzimovanie, zazimovanie a servis bazéna
POLOŽKA MJ CENA ZA MJ s DPH
 Spustenie bazéna do prevádzky + čistenie bazéna paušál 160,00 €
 Práca s kyselinou pri silne znečistenom bazéne hod.  30,00 €
 Spustenie bazéna do prevádzky (vyčistený a napustený bazén) paušál  120,00 €
 Zazimovanie bazéna vrátane potrebnej chémie (chlórgranulát, zazimovací a uchovávací roztok) paušál 120,00 €
 Čistenie lamely 1hod. / technik  hod.  Individuálne podľa znečistenia
 Práca 1 hod. / technik  hod. 30.00 €
 Doprava  km  0,60 €
 Morská soľ 25 kg/bal.  ks  12,00 €
 pH Mínus tekuté 35 l  ks  33,00 €
 Chlornan sodný 35 l  ks  44,00 €
 Chlórgranulát 1 kg  ks 13,00 €
 Chlórstop 1kg ks 16,50 €
 Stabilizátor chlóru 1kg ks 11,20 €
 pH Mínus 1kg ks 7,40 €
 pH Plus 1kg ks 5,90 €
 Alkalita 1kg ks 7,50 €
 Prípravok proti riasam 1l  ks 6,30 €
 Prejasnovač 1l ks 6,30 €
 Metal Magic 1 l  ks 29,00 €
 Calzestab Eisenex 1 l  ks 12,00 €
 Kyselina chlórovodíková 1l ks 5,00 €
 Čistiaci prípravok 1l ks 10,00 €
 Čistič nerezu 1 l  ks 13,00 €
 Čistič roliet 1 l  ks 23,00 €
 Zimná dilatačná zátka ks 8,00 €

Doporučujeme používať certifikovanú bazénovú chémiu CHEMOFORM.

Zmena cien vyhradená.

Ponuka zazimovania je určená iba pre bazény dodané spoločnosťou EXCLUSIVE POOLS, s.r.o.